www.sagadbl.com

 

Wednesday, November 12, 2014

Nota Dan Latihan Bahasa Melayu Lengkap

0 comments
Assalamualaikum...Salam Sejahtera....
Lama tak update blog..Ramai yang bertanya.. Hujung tahun ni Cikgu sibuk sikit. Jadi kali ini Cikgu berkesempatan kongsikan nota BM bagi membantu para pelajar dan guru...

1. Kata Nama Am - kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum. Contoh, ayah, itik, buaya, televisyen, jalanraya, dan sebagainya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan. Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan. Contoh: buai -> buaian. Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. 2. Kata Nama Khas - kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Seperti nama manusia/binatang, nama tempat/judul buku, dan sebagainya.Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Contoh-contoh perkataan; Inspektor Azman, Volvo, Sang kancil, Kuala Lumpur dan sebagainya. Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. 3. Kata Ganti Nama Diri - terbahagi kepada tiga: diri pertama:saya, beta, aku, patik, kami, kita, daku diri kedua: awak, engkau, kamu, anda, saudara, saudari, tuan hamba diri ketiga: ia, dia, beliau, mereka, baginda, -nya 4. Kata Ganti Tunjuk - digunakan untuk menunjukkan tempat atau cara. Contoh: ini, itu, begini, dan begitu. 5. Kata Ganti Tempat - digunakan untuk menggantikan nama sesuatu tempat. Contoh: sana, sini, dan situ. 6. Kata Adjektif - menerangkan sifat orang, benda, dan sebagainya. Contoh, mahal, pendek, layu dan lain-lain. 7. Kata Arah - menunjukkan suatu arah. Contoh, atas, bawah, dalam. 8. Kata Kerja - kata yang menunjukkan perbuatan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada 2: kata kerja transitif (kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama dan ayatnya berbentuk aktif. Kata kerja transitif aktif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan) kata kerja tak transitif (segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut) 9. Kata Sendi Nama - perkataan yang letaknya di hadapan frasa/kata nama. Antara kata sendi nama yang biasa digunakan ialah: Di Dari Ke Daripada Kepada Seperti Pada Dengan 10. Kata Bilangan - digunakan untuk membilang sesuatu/menyatakan jumlah benda. Contoh, satu, dua, tiga dan sebagainya. 11. Kata Hubung - perkataan yang digunakan untuk menggabungkan: perkataan dengan perkataan; rangkai kata dengan rangkai kata; dan ayat dengan ayat Contoh: dan, atau, lalu 12. Penjodoh Bilangan - digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Contoh, buah, biji, ketul. 13. Imbuhan - ditambah samada pada awal, akhir atau serentak pada kata. Contohnya, men-, pen-, di- 14. Kata Ganda - kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Terdiri daripada: Kata Ganda Seluruh - kata dasar yang digandakan seluruhnya. Kata dasarnya boleh mengambil bentuk kata nama, kata adjektif, kata kerja, atau kata keterangan. Kata ganda seluruh digabungkan dengan tanda sempang (-). Gandaan Kata Nama Gandaan Kata Kerja Gandaan Kata Adjektif buku-buku kereta-kereta pagi-pagi baring-baring jalan-jalan pandang-pandang awal-awal bulat-bulat manis-manis Kata Ganda Separa - terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama, khususnya yang memberi maksud kepada benda atau konsep yang memiliki sifat atau keserupaan dengan kata dasar. Misalnya: cecair (mana-manan bahan yang berada dalam keadaan cair, seperti air atau bendalir), kekunci (butang untuk menaip dari komputer, diilhamkan dari perkataan Inggeris key yang juga bermaksud kunci), lelangit ("langit" atau daerah teratas dalam rongga mulut). Kata Ganda Bersajak atau Berima - kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan. Contohnya: Sayur-mayur, kuih-muih. Kata Ganda Berimbuhan - terhasil dengan membubuh imbuhan di mana-mana tempat dalam kata ganda. Contoh: berbual-bual, berlari-lari. 15. Kata Tanya - digunakan untuk membentuk ayat tanya (bertanya atau menyoal sesuatu). Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Contoh kata tanya ialah kenapa, mengapa, bila, apa, mana, bagaimana, siapa dan berapa. 16. Kata Seru - digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan, seperti suka, duka, marah, gembira, mencabar, dicabar dan sebagainya. Contoh: oh, nah, wah. 17. Kata Perintah - digunakan untuk membuat ayat perintah, bagi memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan, silaan dan permintaan. Contohnya: tolong, sila, jemput. 18. Kata Majmuk - terbentuk daripada 2 patah kata dengan makna yang baru. Contoh: ibu jari, beg tangan. 19. Tanda Baca - ialah simbol yang bertindak untuk menunjukkan struktur serta penyusunan penulisan dan biasa juga, untuk intonasi (turun naik nada suara) dan penghentian sebenar ketika membaca dengan suara yang lantang. Antaranya Titik/Noktah (.), Koma (,), Sempang (-), Tanda Petik (` '/" "), Koma Bertitik (;), Titik Bertindih (:), Tanda Tanya (?), Tanda Seru (!). rujuk: http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanda_baca 20. Ayat Penyata - digunakan untuk menyatakan sesuatu. Contoh: Puan Murni seorang guru. 21. Sinonim - kata seerti atau kata yang mempunyai sama maksud. Contoh: masa = waktu. 22. Antonim - kata yang berlawanan maksudnya. Contohnya: lelaki - perempuan bersih - kotor muda - tua. pandai - bodoh 23. Simpulan Bahasa - terbentuk daripada 2 perkataan yang mempunyai maksud tertentu. Ia digunakan untuk menjelaskan lagi maksud sesuatu pengucapan' dengan membawa erti yang mendalam. Sebagai contoh; ada hati yang bermaksud ada kemahuan, alas perut pula bermaksud makanan yang dimakan sedikit supaya tidak lapar. Make Money at : http://bit.ly/best_tips

Make Money at : http://bit.ly/best_tips
KLIK SINI
1. Kata Nama Am - kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum. Contoh, ayah, itik, buaya, televisyen, jalanraya, dan sebagainya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan. Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan. Contoh: buai -> buaian. Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. 2. Kata Nama Khas - kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Seperti nama manusia/binatang, nama tempat/judul buku, dan sebagainya.Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Contoh-contoh perkataan; Inspektor Azman, Volvo, Sang kancil, Kuala Lumpur dan sebagainya. Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. 3. Kata Ganti Nama Diri - terbahagi kepada tiga: diri pertama:saya, beta, aku, patik, kami, kita, daku diri kedua: awak, engkau, kamu, anda, saudara, saudari, tuan hamba diri ketiga: ia, dia, beliau, mereka, baginda, -nya 4. Kata Ganti Tunjuk - digunakan untuk menunjukkan tempat atau cara. Contoh: ini, itu, begini, dan begitu. 5. Kata Ganti Tempat - digunakan untuk menggantikan nama sesuatu tempat. Contoh: sana, sini, dan situ. 6. Kata Adjektif - menerangkan sifat orang, benda, dan sebagainya. Contoh, mahal, pendek, layu dan lain-lain. 7. Kata Arah - menunjukkan suatu arah. Contoh, atas, bawah, dalam. 8. Kata Kerja - kata yang menunjukkan perbuatan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada 2: kata kerja transitif (kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama dan ayatnya berbentuk aktif. Kata kerja transitif aktif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan) kata kerja tak transitif (segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut) 9. Kata Sendi Nama - perkataan yang letaknya di hadapan frasa/kata nama. Antara kata sendi nama yang biasa digunakan ialah: Di Dari Ke Daripada Kepada Seperti Pada Dengan 10. Kata Bilangan - digunakan untuk membilang sesuatu/menyatakan jumlah benda. Contoh, satu, dua, tiga dan sebagainya. 11. Kata Hubung - perkataan yang digunakan untuk menggabungkan: perkataan dengan perkataan; rangkai kata dengan rangkai kata; dan ayat dengan ayat Contoh: dan, atau, lalu 12. Penjodoh Bilangan - digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Contoh, buah, biji, ketul. 13. Imbuhan - ditambah samada pada awal, akhir atau serentak pada kata. Contohnya, men-, pen-, di- 14. Kata Ganda - kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Terdiri daripada: Kata Ganda Seluruh - kata dasar yang digandakan seluruhnya. Kata dasarnya boleh mengambil bentuk kata nama, kata adjektif, kata kerja, atau kata keterangan. Kata ganda seluruh digabungkan dengan tanda sempang (-). Gandaan Kata Nama Gandaan Kata Kerja Gandaan Kata Adjektif buku-buku kereta-kereta pagi-pagi baring-baring jalan-jalan pandang-pandang awal-awal bulat-bulat manis-manis Kata Ganda Separa - terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama, khususnya yang memberi maksud kepada benda atau konsep yang memiliki sifat atau keserupaan dengan kata dasar. Misalnya: cecair (mana-manan bahan yang berada dalam keadaan cair, seperti air atau bendalir), kekunci (butang untuk menaip dari komputer, diilhamkan dari perkataan Inggeris key yang juga bermaksud kunci), lelangit ("langit" atau daerah teratas dalam rongga mulut). Kata Ganda Bersajak atau Berima - kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan. Contohnya: Sayur-mayur, kuih-muih. Kata Ganda Berimbuhan - terhasil dengan membubuh imbuhan di mana-mana tempat dalam kata ganda. Contoh: berbual-bual, berlari-lari. 15. Kata Tanya - digunakan untuk membentuk ayat tanya (bertanya atau menyoal sesuatu). Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Contoh kata tanya ialah kenapa, mengapa, bila, apa, mana, bagaimana, siapa dan berapa. 16. Kata Seru - digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan, seperti suka, duka, marah, gembira, mencabar, dicabar dan sebagainya. Contoh: oh, nah, wah. 17. Kata Perintah - digunakan untuk membuat ayat perintah, bagi memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan, silaan dan permintaan. Contohnya: tolong, sila, jemput. 18. Kata Majmuk - terbentuk daripada 2 patah kata dengan makna yang baru. Contoh: ibu jari, beg tangan. 19. Tanda Baca - ialah simbol yang bertindak untuk menunjukkan struktur serta penyusunan penulisan dan biasa juga, untuk intonasi (turun naik nada suara) dan penghentian sebenar ketika membaca dengan suara yang lantang. Antaranya Titik/Noktah (.), Koma (,), Sempang (-), Tanda Petik (` '/" "), Koma Bertitik (;), Titik Bertindih (:), Tanda Tanya (?), Tanda Seru (!). rujuk: http://ms.wikipedia.org/wiki/Tanda_baca 20. Ayat Penyata - digunakan untuk menyatakan sesuatu. Contoh: Puan Murni seorang guru. 21. Sinonim - kata seerti atau kata yang mempunyai sama maksud. Contoh: masa = waktu. 22. Antonim - kata yang berlawanan maksudnya. Contohnya: lelaki - perempuan bersih - kotor muda - tua. pandai - bodoh 23. Simpulan Bahasa - terbentuk daripada 2 perkataan yang mempunyai maksud tertentu. Ia digunakan untuk menjelaskan lagi maksud sesuatu pengucapan' dengan membawa erti yang mendalam. Sebagai contoh; ada hati yang bermaksud ada kemahuan, alas perut pula bermaksud makanan yang dimakan sedikit supaya tidak lapar. Make Money at : http://bit.ly/best_tips

Make Money at : http://bit.ly/best_tips
Read more...

Monday, November 3, 2014

DOTA 2 - JOM MAIN

0 comments


Nak main DOTA 2??? Jom belajar dulu...semua basic pasal game ni ada sini...
Heepi Gemming...
              
Read more...

Sunday, October 12, 2014

Thursday, September 25, 2014

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 2014(PT3 DAN SPM)

0 comments
KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN 2014
SCROLL KE BAWAH UNTUK SPM...tQ
  KOLEKSI PT3 NEGERI KEDAH 2014
  KOLEKSI PT3 NEGERI TERENGGANU 2014
  KOLEKSI PERCUBAAN SPM SEJARAH 2014
  ---KLIK SINI UNTUK KOLEKSI SEMUA NEGERI

   KOLEKSI PERCUBAAN SPM BAHASA MELAYU 2014
  LAIN LAIN NEGERI KLIK SINI

  KOLEKSI PERCUBAAN SPM ADD MATH 2014
  KOLEKSI PERCUBAAN SPM BIOLOGI 2014
  KOLEKSI PERCUBAAN SPM SAINS 2014  .....more COMING SOON.....
  KONGSIKAN SOALAN DAN JAWAPAN PERCUBAAN..EMAIL KE 
  wanijoe@yahoo.com

  TERIMA KASIH....
  Read more...

  Sunday, September 21, 2014

  KOLEKSI KERTAS SOALAN MATEMATK TAMBAHAN 2014

  0 comments
  KOLEKSI KERTAS SOALAN MATEMATK TAMBAHAN 2014
  credit: http://yusriyaahmat.blogspot.com


  SBP

  KERTAS 1
  SOALAN   DOWNLOAD
  SKEMA     DOWNLOAD

  KERTAS 2
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  PAHANG

  KERTAS 1
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  KERTAS 2
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  NEGERI SEMBILAN

  KERTAS 1
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  KERTAS 2
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  KEDAH

  KERTAS 1
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  KERTAS 2
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  TERENGGANU

  KERTAS 1
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD

  KERTAS 2
  SOALAN   DOWNLOAD

  SKEMA     DOWNLOAD
  Read more...

  Saturday, August 16, 2014

  Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid 2014

  0 comments

  Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tingkatan 1  Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid KLIK DI SINI
  Bahasa Melayu KLIK DI SINI


  Bahasa Inggeris KLIK DI SINI


  Bahasa Cina KLIK DI SINI


  Bahasa Tamil KLIK DI SINI


  Bahasa Arab KLIK DI SINI


  Bahasa Iban KLIK DI SINI


  Bahasa Kadazandusun KLIK DI SINI


  Matematik KLIK DI SINI


  Sains KLIK DI SINI


  Pendidikan Seni Visual KLIK DI SINI


  Pendidikan Muzik KLIK DI SINI


  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KLIK DI SINI


  Pendidikan Islam KLIK DI SINI


  Pendidikan Moral KLIK DI SINI


  Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan KLIK DI SINI


  Sejarah KLIK DI SINI


  Geografi KLIK DI SINI


  Kemahiran Hidup Bersepadu
            - Kemahiran Teknikal KLIK DI SINI
            - Ekonomi Rumah Tangga KLIK DI SINI
            - Pertanian KLIK DI SINI
            - Perdagangan Dan Keusahawanan KLIK DI SINI


  Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tingkatan 2  Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid KLIK DI SINI
  Bahasa Melayu KLIK DI SINI


  Bahasa Inggeris KLIK DI SINI


  Bahasa Cina KLIK DI SINI


  Bahasa Tamil KLIK DI SINI


  Bahasa Arab KLIK DI SINI


  Bahasa Iban KLIK DI SINI


  Bahasa Kadazandusun KLIK DI SINI


  Matematik KLIK DI SINI


  Sains KLIK DI SINI


  Pendidikan Seni Visual KLIK DI SINI


  Pendidikan Muzik KLIK DI SINI


  Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KLIK DI SINI


  Pendidikan Islam KLIK DI SINI


  Pendidikan Moral KLIK DI SINI


  Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan KLIK DI SINI


  Sejarah KLIK DI SINI


  Geografi KLIK DI SINI


  Kemahiran Hidup Bersepadu
            - Kemahiran Teknikal KLIK DI SINI
            - Ekonomi Rumah Tangga KLIK DI SINI
            - Pertanian KLIK DI SINI
            - Perdagangan Dan Keusahawanan KLIK DI SINI  Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid Tingkatan 3   Panduan Penggunaan Modul Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid KLIK DI SINI
   Bahasa Melayu KLIK DI SINI


   Bahasa Inggeris KLIK DI SINI


   Bahasa Cina KLIK DI SINI


   Bahasa Tamil KLIK DI SINI


   Bahasa Arab KLIK DI SINI


   Bahasa Iban KLIK DI SINI


   Bahasa Kadazandusun KLIK DI SINI


   Matematik KLIK DI SINI


   Sains KLIK DI SINI


   Pendidikan Seni Visual KLIK DI SINI


   Pendidikan Muzik KLIK DI SINI


   Pendidikan Jasmani dan Kesihatan KLIK DI SINI


   Pendidikan Islam KLIK DI SINI


   Pendidikan Moral KLIK DI SINI


   Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan KLIK DI SINI


   Sejarah KLIK DI SINI


   Geografi KLIK DI SINI


   Kemahiran Hidup Bersepadu
             - Kemahiran Teknikal KLIK DI SINI
             - Ekonomi Rumah Tangga KLIK DI SINI
             - Pertanian KLIK DI SINI
             - Perdagangan Dan Keusahawanan KLIK DI SINI
   http://www.smkusj13.edu.my/joomla30/images/galeri/Logo%20Baru%20KPM%202013.jpg
   PANDUAN PENGGUNAAN         
                                       MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

   Read more...

   Wednesday, August 13, 2014

   Nota Sains Tingkatan 2 : BAB 8: SOKONGAN DAN PERGERAKAN

   0 comments
   Apa Yang Anda Akan Pelajari: 8.1: Memahami sistem sokongan pada haiwan 8.2:Memahami sistem sokongan pada tunbuhan 8.3: Menghargai sistem sokongan pada hidupan 8.1: Sistem sokongan pada haiwan Sistem sokongan pada haiwan vertebrat · Sistem sokongan pada manusia dan haiwan vertebrat darat ialah sistem rangka dalam · Sistem rangka dalam manusia terdiri daripada 206 ketul tulang · Berat badan manusia disokong terutamanya oleh lengkungan pelvis. Tulang ini adalah tulang yang paling besar dan paling kuat dalam badan. · Fungsi sistem rangka dalam manusia ialah: (a) Menyokong berat badan (b) Memberi dan mengekalkan bentuk badan (c) Menghasilkan sel – sel darah (d) Melindungi organ lembut dalam badan seperti jantung dan ginjal (e) Asas bagi pautan otot, misalnya otot biseps berpaut pada tulang humerus melalui tendon. Sistem sokongan pada haiwan vertebrat daratan · Vertebrat daratan juga disokong oleh sistem rangka dalam. · Sistem rangka dalam vertebrat daratan: (a) Memberi bentuk kepada vertebrat (b) Menyokong berat badan vertebrat (c) Melindungi tisu lembut dan organ badan · Berat badan vertebrat daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral (bahu) dan lengkungan pelvis (punggung). Sistem sokongan pada haiwan vertebrat akuatik · Berat badan haiwan vertebrat akuatik disokong oleh daya ampungan air. · Lengkungan pektoral dan lengkungan pelvisnya sangat kecil dan lemah berbanding dengan haiwan vertebrat daratan · Vertebrat akuatik seperti ikan paus boleh membesar sehingga saiz yang sangat besar. Ini kerana vertebrat akuatik tidak perlu menyokong berat badannya. · Ikan paus biru akan mati jika terkandas di pantai. Hal ini adalah kerana sistem rangkanya tidak dapat menyokong berat badannya yang besar. Di darat, berat badannya akan menekan ke atas organ – organ di dalam badannya. Sistem sokongan pada haiwan invertebrat daratan Haiwan invertebrat daratan yang tidak mempunyai tulang belakang disokong oleh: (a) Rangka luar yang keras (b) Rangka hidrostatik (bendalir dalam badan) Rangka luar · Sesetengah invertebrat mempunyai struktur luar yang keras untuk (a) Mengekalkan bentuk badan (b) Menyokong badan (c) Melindungi organ – organ dalaman (d) Membantu dalam pergerakan · Struktur luar yang keras ini disebut rangka luar · Rangka luar terdiri daripada sejenis bahan tegar yang disebut kitin atau kutikel. · Permukaan luar kutikel diselaputi oleh satu lapisan lilin yang kalis air dan menjadikannya kelihatan berkilat. Rangka hidrostatik · Invertebrat yang berbadan lembut mempunyai bendalir badan yang memberi bentuk dan menyokong badannya. · Bendalir badan memberi tekanan pada dinding badan untuk membentuk rangka hidrostatik. · Funsi rangka hidrostatik: (a) Memberi sokongan (b) Mengekalkan bentuk badan (c) Membantu pergerakan Sistem sokongan pada haiwan invertebrat akuatik · Haiwan invertebrat akautik disokong oleh daya ampungan air. · Haiwan invertebrat ini juga disokong oleh (a) Rangka luar – sangat keras kerana mempunyai kalsium (b) Rangka hidrostatik 8.2: Sistem sokongan pada tumbuhan Sistem sokongan pada tumbuhan dapat dikelaskan kepada: (a) Sistem sokongan pada tumbuhan daratan (b) Sistem sokongan pada tumbuhan akuatik Sistem sokongan pada tumbuhan darata. · Terdapat dua jenis sistem sokongan pada tumbuhan daratan: (a) Sistem sokongan pada tumbuhan berkayu (b) Sistem sokongan pada tumbuhan tidak berkayu (tumbuhan herba) · Tumbuhan berkayu di sokong oleh tisu – tisu berkayu. Tisu – tisu berkayu ini adalah keras dan memberi bentuk dan kekuatan kepada batang untuk membolehkannya berdiri tegak sekaligus mendapatkan cahaya matahari. · Tumbuhan berkayu juga disokong oleh struktur khas seperti duri, akar banir, atau akar cengkam. · Struktur khas memberi sokongan tambahan kepada tumbuhan. (i) Tumbuhan seperti rotan, pokok ros dan pokok bunga kertas menggunakan cangkuk atau duri untuk memanjat dan mendapatkan sokongan pada pokok lain. (ii) Tumbuhan seperti pokok ru dan meranti mempunyai akar banir untuk mendapat sokongan tambahan (iii) Tumbuhan seperti pokok duit – duit, orkid, lada hitam dan sireh mempunyai akar cengkam untuk memanjat pada tumbuhan lain untuk mendapatkan sokongan dan cahaya matahari (iv) Tumbuhan seperti pokok bakau mempunyai akar sokongan yang tumbuh ke dalam kawasan lumpur. Tumbuhan berkayu yang disokong oleh tisu berkayu Tumbuhan berkayu yang disokong oleh struktur sokongan khas Akar sokongan pokok bakau · Terdapat dua jenis sokongan pada tumbuhan herba iaitu: (a) Tekanan segah (b) Struktur khas seperti akar sokong dan salur paut. Tekanan segah · Tumbuhan herba seperti pokok keembung dan pokok sawi disokong melalui tekana segah · Air di dalam sel menekan ke atas dinding sel lalu menyebabkan batang pokok menjadi keras dan tegak. · Tumbuhan herba akan layu jika kekurangan air. Tumbuhan herba yang disokong oleh tekanan segah Struktur khas · Tumbuhan seperti pokok jagung dan pokok tebu mempunyai akar sokong untuk memberi sokongan tambahan pada tumbuhan · Tumbuhan seperti pokok peria dan pokok timun mempunyai salur paut untuk melilit pada batang pokok lain untuk membantunya memanjat ke atas. · Tumbuhan seperti bunga seri pagi dan kacang panjang mempunyai batang berlilit (batang lembut) untuk melilit pada objek lain untuk mendapatkan sokongan. Tumbuhan herba yang mempunyai akar sokong untuk sokongan dan salur paut untuk memanjat Sitem sokongan pada tumbuhan akautik · Air memberi sokongan kepada tumbuhan akuatik seperti pokok terantai, Hidrila, lembayung dan kiambang. · Tumbuhan akuatik mempunyai banyak ruang udara dalam daun dan batang. Keadaan ini menjadikannya ringan dan mudah terapung atau terampai di dalam air. Tumbuhan akautik yang disokong oleh daya ampungan air 8.3: kepentingan sistem sokongan pada hidupan · Semua hidupan mempunyai sistem sokongan yang tersendiri untuk mendapatkan sokongan. Sebagai contoh: (a) Ikan paus terkadas di pantai tidak berupaya untuk bergerak balik ke laut kerana kehilangan sokongan daripada air. Ikan paus ini akhirnya mati kerana tiada air untuk memberi sokongan dan menyebabkan berat badannya yang besar menekan menekan ke atas organ – organ badan dan merosakkannya. (b) Orang tempang terpaksa menggunakan tongkat ketiak untuk membantunya bergerak.
   Read more...

   ANDA PELAWAT YANG KE: