www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday, July 4, 2012

Cara menghafal semua bahagian jantung

0 comments
1. Bilik jantung: Left atrium, Right atrium, Left ventrical, Right ventrical
2. Salur darah: Pulmonary vein, Vena cava, Aorta, Pulmonary artery
3. Injap jantung (valve): bicuspid, tricuspid, aortic semilunar valve, pulmonary semilunar valve


Gambarajah berikut menunjukkan turutan untuk menghafal struktur jantung. First, ingat 4 bilik jantung, kemudian ingat pula salur darah yg bersambung dengan setiap bilik itu. Akhir sekali ingat kedudukan injap2nya.

Dalam gambarajah di bawah juga, ada ditunjukkan salur darah yang membawa darah beroksigen (oxygenated blood) yang diwakili oleh salur darah warna merah dan juga salur darah yang membawa darah kurang oksigen (deoxygenated blood) yang diwakili oleh salur darah warna biru.

Arah aliran darah dalam setiap salur darah itu juga ditunjukkan pada hujung anak panah.

Anak panah injap (valve) menunjukkan arah laluan darah yang dibenarkan olehnya. Contohnya, bicuspid dan tricuspid hanya membenarkan darah turun dari atrium ke ventrical. Manakala anak panah ke atas oleh semilunar valves (aortic dan pulmonary valves) menunjukkan ianya hanya membenarkan darah mengalir ke atas dari ventrical ke arah luar jantung.
Klik pada gambar di bawah sekiranya ia tidak bergerak.

0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: