www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sunday, November 4, 2012

TIPS SPM 2012[Bahasa Melayu]

0 comments
Just go to this link...Cikgu tak sempat nak cek satu2 yer...Harap membantu..
SILA KLIK SINI

Sila Baca Tajuk Penting di Bawah...Tips BM terkini:


CATATAN:
 • Panduan di bawah sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.
 • Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.


   


  SUMBER:


  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.-          Wajib ambil
-          Wajib lulus untuk :
o   dapatkan sijil
o   Melanjutkan pelajaran
o   kelulusan minimum untuk kerja dengan kerajaan/swasta
 
Ditawarkan 2 kali setahun:
-          Jun (BM Ulangan)
-          November (Kali pertama dan ulangan)
 
3 Kertas:
- Kertas 1  = 130 m
- Kertas 2  = 110 m
- ULBSBM =  40 m
JUMLAH   = 280m > 100% > A+
-          Masa 2 ¼ jam
-          Ada 2 bahagian:
o   A. Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
o   B. Karangan Umum – Respons Terbuka
 
BUAT KARANGAN B DAHULU KERANA MARKAHNYA LEBIH BESAR!
 
A. Karangan BBR
-          Bahan Rangsangan diberikan dalam bentuk grafik atau teks
o   Grafik – Carta, gambar tunggal, gambar bersiri, ilustrasi dll.
o   Teks – Petikan ucapan, dialog dll
-          Disertakan:
o   tajuk
o   3 @ 4 isi
CONTOH
-          Berdasarkan tema/isu/tajuk
Tema dalam buku teks T4:
Unit 1   : SENARIO MASYARAKAT KITA
Unit 2   : AMBANG REMAJA
Unit 3   : DUNIA SEMAKIN CANGGIH
Unit 4   : KERANAMU Malaysia
Unit 5   : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR
Unit 6   : RIADAH
Unit 7   : GENERASI KITA
Unit 8   : GAYA HIDUP SIHAT
Unit 9   : KERJAYA
Unit 10 : WARISAN BANGSA
Unit 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA
Tema dalam buku teks T5:
UNIT 1    : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA
UNIT 2   : PENDIDIKAN ALAF INI
UNIT 3   : PENGANGKUTAN ALAF INI
UNIT 4   : BANDAR PINTAR MALAYSIA
UNIT 5   : ALAM PEKERJAAN
UNIT 6   : PENDIDIKAN INDUSTRI
UNIT 7   : BIOLEMBANGAN
UNIT 8   : PELABURAN
UNIT 9   : TELEPERUBATAN
UNIT 10  : SUKAN SEANTERO DUNIA
UNIT 11   : KOMUNIKASI GLOBAL
UNIT 12  : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN

 
 
o   Kehendak soalan:
·         Punca/Faktor/Sebab
·         Langkah/Cara-cara mengatasi
·         Kesan:
o   kebaikan, faedah, manfaat
o   keburukan
o   Tugasan:
·         Beri pendapat…
·         Huraikan… (Bukan hurai grafik!)
·         Bincangkan…
o   Cadangan masa: 45 minit
o   30 markah
o   200 -250 patah perkataan
o        5 atau 6 perenggan
Contoh:
1p = 5 ayat x 10pp = 50pp
5p= 50pp x 5p       = 250pp
KEPANJANGAN:
TULISAN SEDERHANA 1 ½ MUKA SURAT

o   Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:
§  P1 - Pendahuluan (deduktif @ induktif)
§  P2 - Isi 1
§  P3 - Isi 2
§  P4 - Isi 3
§  P5 - Isi 4 – jika diberikan 4 isi
§  P5/P6 – Kesimpulan/Penutup
PEMERENGGANAN
PENDAHULUAN:
A1 - Pernyataan umum/definisi konsep
A2 - Penyataan khusus
A3 - Masalah
A4 - Kesan daripada masalah
A5 - Praisi (Fokus soalan)
SETIAP PERENGGAN ISI:
A1 - PW + Ayat topik/isi
A2 - H1
A3 - H2
A4 - H3/Ayat contoh
A5 - PW + API + PB (jika sesuai)
PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:
 
A1 - PW + kesimpulan umum
A2 - Pendapat
A3 - Cadangan/komen
A4 - Penilaian & harapan
A5 - Penutup + PB (yang sesuai)
 
 
 
 
TIPS CEMERLANG:
 
1. Markah bonus (cemerlang atas) diberikan – Ada ungkapan menarik yang sesuai dengan perkara yang dibincangkan.

2. Calon boleh menambah idea-idea lain yang tiada dalam bahan rangsangan, tetapi dengan syarat mesti membincangkan idea-idea yang terdapat dalam bahan rangsangan.

4. Jika tidak langsung guna idea dalam bahan rangsangan, tidak layak untuk kategori cemerlang,  walaupun bahasa dan pengolahan baik.
 
TAJUK TUMPUAN?
 
BIL
NEGERI DLL.
TEMA
1
SBP
Ciri-ciri remaja berwawasan
2
Kedah
Kebaikan menyertai sukan lasak.
3
Sabah (SMKN)
Usaha-usaha untuk membantu meningkatkan taraf hidup golongan OKU.
4
Terengganu
Cara-cara menyayangi sekolah.
5
YIK
Faedah melawat tempat bersejarah di negara kita
6
Negeri Sembilan
Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia.
7
Johor ( x setara)
Kepentingan sukan.
8
WPLabuan
Industri kraf tangan di Malaysia.
9
Selangor
Faedah-faedah yang diperoleh daripada industri pertanian.
10
Kelantan
Kepentingan mengamalkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat.
11
Pulau Pinang
Kepentingan amalan berjimat cermat.
12
Pahang
Faedah-faedah mengambil sarapan pagi.
13
MRSM
Usaha-usaha menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan Malaysia.
14
Perak
Kejadian tanah runtuh di negara kita.
15
Sarawak Zon B (K)
Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik.
16
Melaka
Manfaat membaca.
17
Perlis
Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja dalam kehidupan.
 
B. Karangan RT
o   100 markah
o   5 soalan diberi mengikut dimensi:
S1 - Individu
S2 - Keluarga
S3 - Masyarakat & negara
S4 - Antarabangsa
S5 - KOMSAS/KSM Umum
Meliputi jenis karangan:
o   Berformat:
 • Wawancara/dialog/temuramah
 • Berita
 • Ucapan/Syarahan/Ceramah/Pidato
 • Surat kiriman biasa/rasmi
 • Laporan aktiviti/minit mesyuarat
 • Perbahasan dll.
o   Tidak berformat:
 • Perbincangan/pendapat/ulasan/ komentar/fakta
 • Deskriptif/cereka
 • Peribahasa/cogan kata dll.
Berdasarkan tema/isu/tajuk-
Rujuk tema dalam buku teks T4 (11 tema) dan T5 (12 tema)
o   Kehendak soalan:
·         Punca/Faktor/Sebab
·         Langkah/Cara-cara mengatasi
·         Kesan:
·         kebaikan, faedah
·         keburukan dll.
o   Kata tugas:
·         Beri pendapat…
·         Huraikan…
·         Bincangkan… dll.
o   > 350 patah perkataan.
o   Terbaik 400 – 500pp
o   Minimum 3 isi utama
o   Terbaik 4 – 6 isi
o   > 7 perenggan
(50pp x 7=350pp)
 
Ditulis berdasarkan rangka karangan berikut:
 • Pendahuluan (deduktif @ induktif)
 • Isi 1
 • Isi 2
 • Isi 3
 • Isi 4
 • Isi 5
 • Kesimpulan/Penutup
(Dicadangkan : 5 – 7 isi sahaja)
 
PEMERENGGANAN
PENDAHULUAN:
A1 - Pernyataan umum/definisi konsep
A2++ - Penyataan khusus
A3++ – Masalah
A4++ - Kesan daripada masalah
A5 - Praisi (Fokus soalan)
(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)
SETIAP PERENGGAN ISI:
A1 - PW + Ayat topik/isi
A2++ - H1
A3++ - H2
A4++ - H3/Ayat contoh
A5 - PW + API + PB (jika sesuai)
(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)
      PERENGGAN KESIMPULAN/PENUTUP:
 
A1 - PW + kesimpulan umum
A2++ - Pendapat
A3++ - Cadangan/komen
A4++ - Penilaian & harapan
A5 - Penutup + PB (yang sesuai)
Ø  JANGAN masukkan isi baru lagi!
(Dicadangkan : 5 – 7 ayat sahaja)
 
TIPS - PANDUAN KEPADA PEMERIKSA
 
1. Tolak ejaan salah (maksimum 3 m)
2. Tolak format - jika ada (maksimum 2 m )
3. Pemeriksaan - holistik ikut peringkat dan kriteria.
4. Kesalahan format - ditolak maksimum 2 m.
5. Kesalahan ejaan - ditolak ½ markah (Maksimum 3m)
6. Tiada pemotongan markah - ejaan salah berulang.
TAJUK TUMPUAN:
 
-          Masa 2 ½  jam
-          Ada 4 bahagian soalan:
1. Rumusan
2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)
2. (b) Cerpen (6+6) & drama (3+3)
2. (c) Prosa klasik (4+4)
2. (d) Puisi trad.(6+6) dan drama (3+3)
3. (a) Membina ayat
   3. (b) Sintaksis/Ayat
   3. (c)  Kesalahan E & I
   3. (d) Kesalahan K, I & TB
   3. (e) Peribahasa
4. (a) & (b) Novel
SOALAN 1 – RUMUSAN
 
-          Petikan +-300 pp diberi
-          Meliputi pelbagai tema/isu/tajuk
-          Kehendak soalan - KFS1 & KFS2:
o   Punca/Faktor/Sebab
o   Langkah/Cara-cara mengatasi
o   Kesan:
o   kebaikan, faedah
o   keburukan dll.
-          120pp
·         Yang lebih tidak akan diberi markah
·         Perlu ditulis di bawah rumusan
-          Masa dicadangkan 45 minit
-          Perlu dijawab awal kerana markahnya mahal!
-          30 markah (isi 20 + bahasa 10 (1/2 isi)
       Dalam arahan soalan:
….tentang… (KFS1) ….dan … (KFS2) ….
-          KFS1
– Isi tersurat
(Dalam petikan)
-          KFS2
– Isi tersirat
(Tiada dalam petikan – Fikir sendiri, gunakan pengalaman & pembacaan)
-          20 markah isi (mengikut 4 perenggan yang ditulis):
 • Pendahuluan – (1A - 1 unsur - KFS1 ditukar perkataannya = 2m)
 • Isi tersurat - KFS1 (6A - 6 isi = 12 m)
 • Isi tersiratKFS2 (2A - 2 isi = 4 m)
 • Kesimpulan (1A - 3 unsur – PW + cadangan + kesan = 2m)  
  • (Catatan : + agar/supaya)
TAJUK TUMPUAN?
 
-          Tidak perlu kerana petikan dan isi diberi.
-          Kuasai teknik menjawab:
 • Baca sepintas lalu
 • Baca kali kedua dan tandakan isi SU
 • Tukar kata kunci yang sepadan maksud – KFS1
 • Fikirkan isi SI KFS2
 • Tulis 4 p sambil kawal jumlah perkataan - 10A x 12pp = 120pp
 • Semak sebelum tulis kesimpulan supaya jumlah perkataan cukup.
 
SOALAN 2 – PEMAHAMAN
 
Perhatian bagi soalan 2(a) hingga Soalan (2d)
     1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri.
2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/sempurna dan gramatis.
3. Kata skema: Disalin bulat-bulat daripada teks tapi betul, berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja.
Soalan 2. (a) Pemahaman umum (petikan RU)
-          Jawab berdasarkan petikan rumusan yang diberi
-          3 soalan diberi:
i.    Berikan maksud – kata/rangkai kata
ii.  Pemahaman teks – ASDBBMB
iii. Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP
-          9 markah (2+3+4)
-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.
-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah
Soalan 2. (b) Pemahaman KOMSAS – Cerpen & Drama
-          Cerpen (6+6)
-          Drama (3+3)
-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi
-          3 soalan diberi:
i.       Pemahaman teks – ASDBBMB
ii.     Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP
iii.    Pemahaman aspek kajian sastera (9?)
-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.
-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.
-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah
TELAH KELUAR:
SPM
YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011
  Drama Cempaka Berdarah (T4)
Jun 2012
  Cerpen Pungut… (T5)
TAJUK TUMPUAN:
JUDUL
Kekerapan dipilih
Cerpen Hutan Rimba (T5)
√√√√
Cerpen Pahlawan Buntung (T5)
√√√
Cerpen Pungut... (T5)
√√√
Cerpen Penanggungan (T5)
√√
Cerpen Idola (T5)
√√
Cerpen Ibu dan Ceper (T4)
√√
Cerpen Mellisa (T4)
Soalan 2. (c) Pemahaman KOMSAS – Prosa klasik
-          (4+4)
-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi
-          3 soalan diberi (TIADA komsas):
i.      Maksud kata/rangkai kata
ii.    Pemahaman teks – ASDBBMB
iii.   Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP
-          Tiada soalan KOMSAS akan ditanya.
-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.
-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.
-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah
TELAH KELUAR:
SPM
YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011
  Dua Geliga Hikmat (T5)
Jun 2012
  Hikayat Siak (T5)
TAJUK TUMPUAN:
JUDUL
Kekerapan dipilih
Merah Silu (T4)
√√√√√
Hikayat Indera Nata (T4)
√√√√
Pelayaran yang penuh peristiwa (T4)
√√√√
Hikayat Langlang Buana (T5)
√√
Hikayat Khoja Maimun (T5)
Opu Daeng Menambun (T5)
Soalan 2. (d) Pemahaman KOMSAS – Puisi Trad./Puisi Moden(Sajak)
-          Puisi tradisional (6+6)
-          Puisi Moden (Sajak)(6+6)
-          Jawab berdasarkan petikan yang diberi
-          3 soalan diberi:
i.      Maksud/Pemahaman teks – ASDBBMB
ii.    Kemahiran berfikir (KB) –BP & MP
iii.   Pemahaman aspek kajian sastera (9?)
-          9 markah (2+3+4)/(3+3+3) dll.
-          Dalam ayat yang lengkap dan gramatis.
-          Berikan isi mengikut kehendak soalan dan jumlah isi mengikut markah
 
TELAH KELUAR:
SPM
YANG TELAH KELUAR (TEKS BAHARU)
Nov. 2011
  Pantun Enam Kerat (T5)
Jun 2012
  Sajak Adat Sezaman (T4)
TAJUK TUMPUAN:
JUDUL
Kekerapan dipilih
Sajak Adat Sezaman (T4)
√√√
Sajak Bangkitlah (T5)
√√√
Sajak Di Bawah Langit ... (T5)
√√√
Sajak Dirgahayu Bahasaku (T5)
√√
Sajak Kecek V (T5)
√√
Syair Makna Riak (T4)
Sajak Mengintai Ruang Insaf (T4)
Sajak Mahsuri (T4)
Sajak Harga Remaja (T4)
 
SOALAN 3. PENGETAHUAN & KEMAHIRAN BAHASA
 
-          30 markah
-          Dibahagikan kepada:
Soalan 3(a)   :  Membina ayat - 6m
Soalan 3(b)   :  Sintaksis/Ayat - 6 m
Soalan 3(c)   :  Kesalahan E & I - 6 m
Soalan 3(d)   :  Kesalahan K, I & TB – 6m
Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m
 
Soalan 3(a)  :  Membina ayat -6m
TIPS: PANDUAN KEPADA PEMERIKSA 
Perhatian bagi soalan 3(a)
-          1 markah bagi setiap ayat yang betul.
-          Tolak ½ m - kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan soalan.
-          Peribahasa, berikan 0 markah.
-          Nama khas, berikan 0 markah.
-          Sengaja menambah atau menukar imbuhan, berikan 0 markah
-          Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat.
-          Jika  semua perkataan digunakan dalam satu ayat, terima sebagai satu ayat sahaja.
-          Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya
-          Isi tidak jelas, tolak ½ markah
-          Sebaik-baiknya >10pp
-          Garis dengan pensel perkataan yang diberikan dalam ayat
  
Soalan 3(b): Sintaksis/Ayat -6m
-          Aspek soalan:
o   Cakap ajuk cakap pindah
o   Ayat aktif ayat pasif
o   Menyambung ayat
o   Memisahkan ayat
o   Menganalisis ayat:
 • Binaan ayat (S+P, FN-FN, FN - FK, FN – FS, FN – FA)
 • Jenis-jenis ayat (Contoh: jenis ayat perintah)
o   Dll.
 
ANALISIS SOALAN 3 (B)  - TATABAHASA
NEGERI
3 (b )
SBP, KELANTAN, PERAK, SARAWAK, & NEGERI SEMBILAN
Cakap pindah kepada cakap ajuk
PAHANG, PULAU PINANG, SELANGOR, LABUAN & MELAKA
Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.
JOHOR
Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah
KEDAH
Pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal
PERLIS, MRSM
Ayat aktif kepada ayat pasif
YIK
Bina ayat tanya dengan kata tanya yang betul
Skor BH
Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah
TERENGGANU
Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut dan nyatakan  jenisnya
Times
Tentukan jenis ayat perintah – larangan,  suruhan,  permintaan,  silaan
 
Soalan 3(c): Kesalahan E & I - 6 m
-          3 ayat atau 1 perenggan diberi
-          Cari 6 kesalahan
-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan
-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya
Soalan 3(d):Kesalahan K, I & TB – 6m
-          3 ayat atau 1 perenggan diberi
-          Cari 6 kesalahan
-          Biasanya dalam 1 ayat terdapat 2 kesalahan
-          Senaraikan kesalahan dan pembetulannya
Soalan 3(e)   :  Peribahasa - 6 m
-          Meliputi:
o   Simpulan bahasa
o   Perumpamaan (terbanyak)
o   Kata-kata hikmat dll
-          Aspek soalan:
o   Beri PB berdasarkan petikan/ayat
o   Bina ayat menggunakan PB diberi
o   Memberikan maksud PB
o   Memberikan padanan PB dll.
-          Teknik menjawab:
o   Jika satu perenggan diberikan, asingkan kepada 3 bahagian untuk memudahkan PB diberi.
o   PASTIKAN PB yang diberi betul perkataan dan susunannya.
 
(Sebagai panduan, sila rujuk senarai PB dalam buku teks T4 & T5
TETAPI yang keluar tidak semestinya daripada senarai itu)
 
Soalan 4 :  Novel - 15 m
-          Berasaskan 2 novel daripada 8 buah novel (Mengikut zon masing-masing)
-          2 bahagian soalan:
o   4(a) – 7m
o   4(b) – 8m
-          Berdasarkan 1 novel @ perbandingan
o   Nov 2011 – 1 novel
o   Jun 2012 – 1 novel
-          Aspek soalan (AKS):
o   Tema (hanya 1)
o   Persoalan (7/8)
o   Plot (Binaan plot & teknik plot)
o   Latar (LT, LM, LMSY)
o   W & P (WU & WS)
o   GB (???)
o   Nilai (Kemanusiaan & kemasyrakatan)
o   Pengajaran (Positif & negatif)
-          Ditulis dalam bentuk esei

TIPS: PANDUAN KEPADA PEMERIKSA:

Soalan 4(a)
i) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari
ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap.
iii) Beri 2 markah bagi setiap isi dan huraian
iv) Beri 1 markah bagi isi tanpa huraian
v) Beri 0 markah bagi huraian tanpa isi
vi) Markah isi maksimum 4 markah
vii) Markah bahasa maksimum 3 markah
viii) Markah bahasa diberi secara impression:
Baik : 3 m, Sederhana : 2 m, Lemah : 1 m
ix) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa
x) Jika calon tidak menjawab, beri 0 markah

Soalan 4(b)
i) Jawapan berdasarkan (dua buah?) novel yang dipelajari
ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap
iii) Beri 2 m bagi setiap pernyataan dan huraian/contoh
iv) Beri 1 m bagi setiap pernyataan tanpa huraian
v) Markah isi maksimum 6 markah
vii) Markah bahasa maksimum 2 markah
viii) Markah bahasa diberi secara impression
        Baik : 2 m, Lemah : 1 markah
vii) Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 m untuk bahasa
viii) Jika calon tidak menjawab 0 m
TIPS  UNTUK JAWAAPAN CEMERLANG SOALAN NOVEL
4 (a) – 7 markah
                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan
P1 -     A1 – Novel yang dikaji…
            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep
P2 -     A3 – Isi 1
            A4 – Huraian isi 1 ++
P3 -     A5 – Isi 2
            A6 – Huraian isi 2 ++
P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)
 CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.
4 (b) – 8 markah
                        Biasanya 2 @ 3 isi diperlukan
P1 -     A1 – Novel yang dikaji…
            A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep
P2 -     A3 – Isi 1
            A4 – Huraian isi 1 ++
P3 -     A5 – Isi 2
            A6 – Huraian isi 2 ++
P4 -     A7 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)
CADANGAN:  7 – 9 ayat dalam 2 – 4 perenggan.
4 (b) – 8 markah (Jika perbandingan, biasanya 2 isi diperlukan)
P1 -     A1 – Dua novel yang dikaji…
A2 – Hurai aspek yang ditanya secara umum/maksud/konsep
P2 -     A3 – Novel 1 - Isi 1
A4 – Huraian isi 1 ++
P3 -     A5 – Novel 1 - Isi 2
A6 – Huraian isi 2 ++
P4 -     A7 – Novel 2 - Isi 1
A8 – Huraian isi 1 ++
P5 -     A9 – Novel 2 - Isi 2
A10 – Huraian isi 2 ++
P6 -     A11 – Kesimpulan – API (Ayat Penegasan Isi)
CADANGAN:  8 – 11 ayat dalam 3 – 6 perenggan.
Soalan perbandingan boleh dijawab dalam dua pendekatan:
 1. Hurai aspek yang ditanya dalam novel 1 dan diikuti novel 2
 2. Hurai  mengikut susunan aspek yang ditanya dalam novel 1 dan novel 2
 Pastikan dibuat kaitan sama ada persamaan atau perbezaan dalam perbandingan itu.
  
ASPEK TUMPUAN:

ASPEK KAJIAN SASTERA
Kekerapan
CATATAN
Latar tempat
√√√√
 
Latar masyarakat
√√√
 
Nilai tanggunjawab – peristiwa
√√√
 
Nilai kasih sayang – peristiwa
√√√
 
Tema
√√√
Jun 2012
Peristiwa menarik
√√
 
Pengajaran
√√
Jun 2012
Watak utama – konflik
√√
Nov. 2011
Teknik plot
√√
 
Peleraian cerita
 
Kesesuaian judul dengan kandungan
 
Nilai kemanusiaan – umum
 
Persoalan – ketabahan watak utama
Nov. 2011
Nilai kerjasama – peristiwa
 
Nilai keberanian
 
Watak sampingan – perwatakan
 
Watak utama – cabaran
 
Nilai ketabahan
 


   


  CATATAN:
Panduan di atas sekadar garis panduan umum yang mungkin sesuai dengan apa yang telah diajar oleh guru BM anda.  Jika tidak sesuai sila abaikan.
Tajuk-tajuk tumpuan bukan bermakna ramalan. Anda perlu bersedia menjawab semua tajuk dalam Sukatan Pelajaran yang telah diajar oleh guru.


  SUMBER:


  Koleksi bahan di internet sama ada di www.bmspm.net dan sumber lain yang sesuai.

0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: