www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Monday, April 8, 2013

PBS SAINS T1[TAJUK EVIDENS]

0 comments
Untuk panduan kita semua......
DOWNLOAD


BAB 1 [PENGENALAN KEPADA SAINS]
B1D1E1
Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains
B2D1E1
Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains
B3D1E1
Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan
B3D2E1
Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya
B3D2E2
Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang
B3D2E3
Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagijisim sesuatu objek
B3D3E1
Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang
B3D3E2
Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair
B3D3E3
Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan
B3D3E4
Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair
B3D3E5
Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas
B4D1E1
Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian
B4D2E1
Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik
B4D3E1
Mengira luas permukaan bentuk sekata
B4D3E2
Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf
B4D4E1
Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air
B4D5E1
Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti
B6D1E1
Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk
komunikasi
BAB 2 [SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN]
B1D2E1
Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan
B1D2E2
Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia
B2D2E1
Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel
B3D4E1
Menyatakan fungsi bagi
sel epitelium
sel tulang
sel reproduktif (pembiakan)
sel saraf
sel darah merah
sel darah putih
sel otot
B3D5E1
Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel
B3D6E1
Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:
sel
tisu
organ
sistem
organisma
B4D6E1
Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul
B4D6E2
Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul
B5D1E1
Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan , menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel
B6D2E1
Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan
BAB 3 : JIRIM
B1D3E1
Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang
B2D3E1
Menyatakan tiga keadaan jirim
B2D3E2
Memberi maksud jirim
B3D7E1
Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim
B3D8E1
Memberi definisi ketumpatan
B4D7E1
Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti
B4D8E1
Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim
B5D2E1
Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan
B6D3E1
Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip
BAB 4 : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI
B2D4E1
Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup
B2D4E2
Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian
B2D5E1
Memberi maksud unsur
B2D5E2
Memberi maksud sebatian
B2D5E3
Memberi maksud campuran
B4D9E1
Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran
B5D3E1
Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.
B5D4E1
Mengasingkan komponen dalam campuran:
besi dan sulfur   pasir dan garam
melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut
B6D4E1
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :
maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan     
alamsekitar
amalan guna semula dan kitar semula bahan
BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA
B2D6E1
Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara
B3D9E1
Menyatakan sebab udara merupakan satucampuran
B3D9E2
Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera
B4D10E1
Menentukan peratusan oksigen dalam udara
B4D10E2
Membuktikan udara mengandungi wap air
B4D10E3
Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk
B4D11E1
Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti
B4D11E2
Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti
B5D5E1
Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen
B5D5E2
Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen
B5D6E1
Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud
pembakaran melalui eksperimen
B6D5E1
Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :
pencemaran udara
contoh bahan cemar udara dan sumber
kesan pencemaran udara
langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal
cara mengekalkan udara supayabersih dan
mempraktikkan amalan yangmengekalkan udara yang bersih
BAB 6 : SUMBER TENAGA
B2D7E1
Menamakan jenis-jenis tenaga
B2D7E2
Menyenaraikan sumber-sumber tenaga
B2D7E3
Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga
B3D10E1
Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B3D10E2
Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B4D12E1
Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti
B4D12E2
Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti
B6D6E1
Menjelaskan melalui penulisan kreatif
mengenai :
mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap
kepentingan memulihara sumber tenaga
penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap
BAB 7 : HABA
B2D7E1
Menamakan jenis-jenis tenaga
B2D7E2
Menyenaraikan sumber-sumber tenaga
B2D7E3
Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga
B3D10E1
Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B3D10E2
Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B4D12E1
Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti
B4D12E2
Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti
B6D6E1
Menjelaskan melalui penulisan kreatif
mengenai :
mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap
kepentingan memulihara sumber tenaga
penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap
B5D7E1
Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen
B5D8E1
Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen
B5D8E2
Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen
B6D7E1
Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: