www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wednesday, July 31, 2013

[4IBS] KERJA RUMAH

0 comments

4IBS

LATIHAN BAB 7

SOALAN STRUKTUR

1.      Apakah faktor-faktor yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara? (8M)
KATA KUNCI:
·               Perdagangan  
·               Sikap             
·               Perkahwinan
·               Pengislaman raja              
·               Penaklukan      
·               Pusat keintelektualan
·               Peranan pendakwah 
·               Keistimewaan Islam

2.      Bagaimanakah Islam boleh tersebar di Asia Tenggara melalui perdagangan ? (10M)
KATA KUNCI:
·         Pedagang Islam
·         Singgah    .
·         Ulama      
·         Menetap   
·         Kampung  
·         Kahwin     
·         Sifat terpuji
·         Hubungan baik
·         Syahbandar
·         Pelabuhan

3.      Apakah unsur-unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara? (11M)
KATA KUNCI:
·      Kesultanan    
·      Ketua       
·      Mufti        
·      Pegawai   
·      Gelaran      .
·      Agama rasmi
·      Adil   
·      Pentadbiran 
·      Nama raja      
·      Syariah    
·      Jihad        

4.      Berikan kegunaan tulisan jawi? (6M)
KATA KUNCI:
·      Tulisan rasmi
·      Membaca dan menulis
·      Lingua franca
·      Bahasa ilmu
·      seni khat
·       seni ukir

5.         Nyatakan perubahan-perubahan dalam cara hidup masyarakat selepas kedatangan Islam ke rantau Asia Tenggara? (7M)
KATA KUNCI:
·      Animisme berubah
·      Cara hidup Islam
·      Cara berpakaian
·      Persaudaraan dan persamaan taraf
·      Nilai akhlak Islam
·      Amalan bersatu-padu
·      Gotong-royong

6.      Apakah perubahan yang dibawa oleh Islam dalam bidang ekonomi masyarakat Asia Tenggara? (5M)
KATA KUNCI:
·      Baitulmal
·      rezeki yang halal
·      Bidang perniagaan
·      Riba dilarang
·      Nilai murni dalam ekonomi

7.      Bagaimanakah pengaruh Islam memberi kesan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Asia Tenggara ? (8M)
KATA KUNCI:
·      Pendidikan terbuka
·      Mementingkan ilmu pengetahuan
·      Institusi pendidikan formal
·      Pusat penterjemahan
·      Pendidikan pondok
·      Sistem pendidikan sistematik
·      Menerima pelajar dari luar.
·      Wanita berpeluang belajar

8.      Nyatakan kesan-kesan kedatangan Islam terhadap perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu di Nusantara? (8M)
KATA KUNCI:
·      Kewujudan tulisan jawi
·      Tulisan rasmi
·      bahasa pentadbiran
·      lingua franca
·      bahasa ilmu
·      istilah bahasa Arab
·      Sastera Islam
·      Fungsi sastera mengkritik

P/S:
ü Jawab semua soalan dalam buku log/nota.
ü Jawapan dalam bentuk struktur.
ü Siapkan dalam cuti pertengahan penggal 2.
ü Hantar pada cg. Nas pada 20/8/2013.
ü Diharap cuti anda bermakna!!!!! J
0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: