www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Monday, July 22, 2013

SEJARAH SPM KERTAS 3 [contoh soalan dan skima]

2 comments

         
 sumber: http://caknasejarah.blogspot.com

         Sebagaimana yang pelajar sedia maklum, tugasan kertas 3 akan diberikan satu bulan awal sebelum peperiksaan sebenar. Maksud cikgu di sini, cikgu-cikgu pelajar sekalian sepatutnya dah berikan tugasan berdasarkan TEMA  UMUM sebagaimana di bawah sebulan awal sebelum pelajar-pelajar diberikan soalan sebenar pada hari peperiksaaan. 


Contoh:
Tugasan untuk calon
SOALAN SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN
Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Berdasarkan tajuk di atas ;
  • Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.
  • Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.
  • Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
Soalan PEPERIKSAAN SEBENAR akan diberikan pada hari peperiksaan
----------------------------------
Manakala pada hari peperiksaan, pelajar-pelajar akan diberikan soalan sebenar yang merangkumi 8 konstruk. Dengan kata lain, pelajar-pelajar akan diberikan 8 soalan berdasarkan tema yang diberi. Markah penuhnya sudahpun dinyatakan di sebelah.
Semasa menjawab soalan ini, pelajar harus bijak menghuraikannya. Oh ya buat dalam bentuk esei. Jangan buat point-point okey.
Biasanya 3 soalan pertama, jawapannya sudahpun ada dalam buku teks. so .. jeng jeng jeng .. apa lagi. Tengok dan carilah jawapannya!! hehe
SOALAN HARI PEPERIKSAAN:
Tema 10.1: Kemunculan dan Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan: Huraikan kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan pencapaian negara kita pada hari ini
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah penuh
Pengenalan
1.Pengenalan
Jelaskan maksud nasionalisme di Asia Tenggara
5 markah
Isi dan huraian
2. Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara
30 markah
3. Huraikan perkembangan nasionalisme di Filipina dan Thailand
15 markah
4. Bagaimanakah semangat nasionalisme dapat dimanfaatkan bagi mengukuhkan kedaulatan negara
15 markah
5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil daripada semangat nasionalisme di kalangan rakyat
10 markah
6.
i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatan negara ( 5 markah )
ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas  ( 5 markah )
10 markah
7. Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada semangat nasionalisme demi mengekalkan kedaulatan negara kita
10 markah
Kesimpulan
8. Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh.
Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara.
Harapan untuk mengekal serta mengisi kemerdekaan negara.
5 markah

Cukuplah dulu iya .. dah jam 11.20 mlm. Cikgu nak zzzzzz .. ngantuk le. Nanti ada masa, cikgu sambung. Cikgu akan berikan tip-tip menjawabnya nanti. Juga isi-isi yang perlu diberikan untuk soalan kertas 3 ini. InsyaAllah ..

2 comments:

Lim Weilun said...

i wanted skema jawaan...please send to my email...
Email: billim9703@gmail.com OR billim1111@163.com
thank you

Lim Weilun said...

i wanted skema jawaan...please send to my email...
Email: billim9703@gmail.com OR billim1111@163.com
thank you

ANDA PELAWAT YANG KE: