www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Friday, March 14, 2014

PBS [SAINS] Tingkatan Satu 2014

0 comments

PBS [evidens] Sains Tingkatan 1 
[Band mengikut Tajuk]

<<<<ASSALAMUALAIKUM>>>>
Alhamdulillah, disini saya berkesempatan untuk menyusun evidens mengikut Topik/Bab Sains Tingkatan 1. Evidens yang cikgu2 akan guna mungkin berbeza mengikut tahap pelajar. Link download akan dimasukkan dari masa ke semasa yer. Diharap Page ini dapat membantu rakan2 guru sekalian.......
CIKGU IRWAN@sagadbl.com


______________________________________________________________

 Dokumen Standard Prestasi (DSP)
Sains Tingkatan 1
  2014
(Baru)
download
Contoh Instrumen PBS Sains Tingkatan 1. [new!!!]
Bab 1 
Bab 3 TEMA: MEMPERKENALKAN SAINS

Bidang Pembelajaran:   
   
 1. Pengenalan kepada Sains

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Evidens

1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

Murid boleh:

1.  menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains,
2.  menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian,
3.  menamakan kerjaya dalam sains seperti:
a)  guru sains 
b)  doktor
c)  jurutera
d)  saintis alam sekitarB2D1E1
1.2
Memahami langkah- langkah dalam penyiasatan saintifik.

Murid boleh:

1.  menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen,
2.  menjalankan satu penyiasatan saintifik.

B4D2E1
(Pendulum)

1.3
Mengetahui kuantiti fizik
dan unitnya.

Murid boleh:

1.  menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik,
2.  menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik,
3.  menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan
kilo-,
4.  mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.


 


1.4
Memahami penggunaan
alat
pengukuran

Murid boleh:

1.  memilih alat yang betul dan mengukur panjang,
2.  menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata
menggunakan kertas graf,
3. memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair,
4. memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta
suhu cecair,
5. menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

  B4D4E1

1.5
Memahami konsep jisim

Murid boleh:

1.    menentukan berat suatu objek,
2.    menerangkan konsep berat, menerangkan konsep jisim,
3.    menentukan jisim suatu objek,
4.    menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat,
5.    mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca
alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen.


 

1.6
Menyedari kepentingan
unit piawai dalam
kehidupan harianMurid boleh:

1.      memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B6D1E1

TEMA:MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPANBidang Pembelajaran:
    
 1. Sel sebagai unit kehidupan

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

1.1 Memahami sel

Murid boleh:

·      mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan,
·      menyediakan slaid menggunakan prosedur yang
betul,
·      menggunakan mikroskop dengan betul,
·      mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,
·      melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,
·      melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan,
·      menyatakan fungsi setiap struktur sel,
·      menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan
dengan sel tumbuhan.B4D6E2

 1.2
Memahami organisma
unisel dan multisel.

Murid boleh:

·      menyatakan maksud organisma unisel dan multisel,
·      memberi contoh organisma unisel dan multisel.


1.3
Memahami sel membentuk
tisu, organ dan
sistem dalam badan
manusia.Murid boleh:

·      menamakan pelbagai jenis sel manusia,
·      menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia,
·      menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang
mudah ke kompleks
menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma.


1.4
Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.Murid boleh:

·      menerangkan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks.

 
TEMA:          JIRIM DALAM ALAM  

Bidang Pembelajaran:         

 1. Jirim
 

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

1.1
Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang

Murid boleh:

·   menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, menerangkan maksud jirim,
·   menghubungkaitkan benda dan jirim,
·   menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah
dan benda hidup mempunyai
jisim dan memenuhi ruang.
B4D7E1

1.2
Memahami tiga keadaan
jirim.Murid boleh:

·   menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, menyatakan tiga keadaan jirim, menyatakan susunan zarah- zarah dalam tiga keadaan jirim,
·   menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam
tiga keadaan jirim.


    

      B2D3E2 1.3
Memahami konsep ketumpatan

Murid boleh:

·      mendefinisikan ketumpatan, menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul,
·      menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan,
·      menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair
·      melalui aktiviti.


 
1.4
Menghargai penggunaan
ciri-ciri jirim dalam
kehidupan harian

Murid boleh:

   memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim,
   memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan,
menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. 

__________________________________________________________________  
Bidang Pembelajaran:          2. Kepelbagaian Sumber di Bumi

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

2.1
Mengetahui kepelbagaian
sumber di
Bumi


Murid boleh:

menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup,
menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian.B2D4E1
2.2
Memahami unsur,
sebatian dan campuran

Murid boleh:

menyatakan maksud unsur, sebatian
     dan campuran,
memberi contoh unsur, sebatian dan campuran,
menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran,
membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan
logam melalui aktiviti,
mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya,
memberi contoh logam dan bukan logam,
   mengasingkan komponen dalam campuran melalui
aktiviti..

 
B5D4E1

2.3
Menghargai kepentingan
kepelbagaian sumber Bumi
kepada manusia
.

Murid boleh:

menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia,
menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,
menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi,
mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan.

 
B6D4E1Bidang pembelajaran:          3. Udara di sekeliling kita

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

3.1
Memahami komponen dalam udara

Murid boleh:

   menyatakan komponen dalam udara,
   menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran,
   menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon
dioksida dalam udara,
   menunjukkan melalui aktiviti:
a)  peratusan oksigen dalam
udara,
b)  udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan
habuk.
B4D10E2
B4D10E3

3.2
Memahami
ciri-ciri oksigen dan karbon
dioksida

Murid boleh:

   menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida,
mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya,
   memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida.


B4D11E2

3.3
Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

Murid boleh:

menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi,
menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida
semasa respirasi,
membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia,
menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi,
menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi.


 
B5D5E2

3.4
Memahami bahawa
oksigen diperlukan
untuk pembakaran

Murid boleh:

   menyatakan maksud pembakaran,
   menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran,
   menyenaraikan hasil pembakaran,
   menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.


 
B5D6E1

3.5
Menganalisa kesan
pencemaran
udara

Murid boleh:

   menerangkan maksud pencemaran udara,
   menyenaraikan contoh bahan cemar udara,
   menyenaraikan sumber bahan cemar udara,
   memerihalkan kesan pencemaran udara,
   menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk
menghalang dan mengawal
pencemaran udara.

 
3.6
Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

Murid boleh:

   memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih,
   mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih,
   mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih.TEMA:   TENAGA

Bidang pembelajaran:          1. Sumber Tenaga

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

1.1
Memahami pelbagai bentuk dan
sumber tenaga

Murid boleh:

   menyenaraikan pelbagai jenis tenaga,
   menyenaraikan pelbagai sumber tenaga,
   mengenal pasti perubahan tenaga,
   mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama,
   mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga
kinetik dan sebaliknya melalui
aktiviti.B2D7E3


B4D12E21.2
Memahami tenaga boleh
diperbaharui dan yang tidak
boleh diperbaharui

Murid boleh:

   mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui,
   mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui
   menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga,
   mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. B6D6E1

1.3
Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

Murid boleh:

   memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga,
   menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga
yang cekap.

 
Bidang pembelajaran :         2. Haba

Objektif
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Evidens

2.1
Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

Murid boleh:

   menyatakan matahari membebaskan haba,
   menyatakan sumber lain bagi haba,
   menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga,
   memberi contoh pelbagai kegunaan haba,
menyatakan maksud suhu,
menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu.


 B4D13E2


2.2
Memahami pengaliran
haba dan kesannya

Murid boleh:

   menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas,
   menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran),
   menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk,
   memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam,
menyatakan maksud konduktor haba,
   menyatakan maksud penebat haba,
   menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan
penebat haba dalam kehidupan
harian,
   menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.B4D14E2

B4D14E3 


B4E14E4 B4D14E5


B5D7E1

2.3
Menganalisa kesan haba
ke atas jirim

Murid boleh:

   menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal,
   menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba,
   memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim.
B4D15E1

B4D15E3

2.4
Mengaplikasi prinsip pengembang an dan pengecutan jirim

Murid boleh:

   menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian,
   mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam
menyelesaikan masalah yang mudah.


 
B6D7E1

2.5
Memahami bahawa
permukaan objek yang
gelap dan kusam menyerap dan
membebaskan haba denga
lebih baik

Murid boleh:

   menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat,
   menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek
putih dan berkilat,
   menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba.

B5D8E1B5D8E2

2.6
Menghargai faedah pengaliran habaMurid boleh:

   mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.Lain-lain DOWNLOAD:


PANDUAN PBS


SENARAI SEMAK


CONTOH REKOD TRANSIT


borang-transit-individu


 HSP sains tingkatan 1 borang-senarai-semak-pengurusan-fail-dsp-pbs

Sapa nak 500mb percuma utk dropbox??clik link ini dan register ye...Nak tahu pasal drop box?? Click sini
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Mohon andai ada guru2 yang sudi berkongsi, sila email saya di wanijoe@yahoo.comTHANKS!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: