www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Saturday, April 12, 2014

TATABAHASA [nota]

0 comments

TATABAHASA

NOTA LENGKAP TATABAHASA:
MODUL 1- KATA GANTI NAMA DIRI
MODUL 2 – KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT
MODUL 3 – KATA BILANGAN
MODUL 4 – KATA PENGUAT
MODUL 5 – DARJAH PENGHABISAN
MODUL 6 – KATA NAFI
MODUL 7 – KATA PEMERI
MODUL 8 -KATA PERINTAH
MODUL 9 – KATA MAJMUK
MODUL 10 – KATA PARTIKEL
MODUL 11- KESILAPAN EJAAN (KATA)
MODUL 12 – KESILAPAN EJAAN (KATA MAJMUK)
MODUL 13 – KESILAPAN EJAAN (IMBUHAN PINJAMAN)
——————————————————————————————————————————
TOPIK 1 – AYAT TUNGGAL
TOPIK 2 – SUSUNAN AYAT SONGSANG
TOPIK 3 – AYAT PASIF
TOPIK 4 – KATA MAJMUK
TOPIK 5 – IMBUHAN ‘meN-…-kan’ DAN ‘meN-…-i’
TOPIK 6 – KATA BANTU
TOPIK 7 – KATA ADJEKTIF
TOPIK 8 – FUNGSI -NYA DALAM AYATdoc
TOPIK 9 – KATA KERJA
TOPIK 10 – PASANGAN KATA MENGELIRUKAN
TOPIK 11- KESALAHAN STRUKTUR AYAT
PERIBAHASA – BERIKUT MERUPAKAN PERIBAHASA YANG TERDAPAT DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 – PERIBAHASA

0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: