www.sagadbl.com

 

PROMOSI HEBAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sunday, January 24, 2016

Koleksi Rancangan Tahunan dan Huraian Sukatan 2016 (SEMUA SUBJEK)

0 comments


KOLEKSI RPT 2016 : HOT!!!!


Tingkatan 1 : PBS
 1. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Bahasa Melayu 
 2. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Bahasa Melayu 
 3. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Bahasa Cina
 4. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Bahasa Tamil 
 5. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Islam
 6. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Islam   
 7. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Sejarah
 8. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Sejarah    
 9. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Sains
 10. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Sains  
 11. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Sivik
 12. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Sivik    
 13. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Seni
 14. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Seni  
 15. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Jasmani
 16. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Jasmani    
 17. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Moral
 18. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Pendidikan Moral   
 19. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Matematik
 20. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Matematik 
 21. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Matematik  
 22. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Kemahiran Hidup
 23. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Kemahiran Hidup  
 24.  RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Geografi 
 25. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Geografi  
 26. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 1 Subjek Bahasa Inggeris
 27. HSP Huraian Sukatan Pelajara Tingkatan 1 Subjek Bahasa Inggeris       
 Tingkatan 2: 
 1. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Bahasa Tamil
 2. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Bahasa Cina 
 3. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Islam 
 4. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Islam  
 5. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Sejarah 
 6. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Sejarah 
 7. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Sains
 8. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Sains
 9. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Sivik
 10. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Sivik
 11. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Seni
 12. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Seni
 13. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Jasmani
 14. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Jasmani
 15. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Moral
 16. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Pendidikan Moral
 17. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Matematik
 18. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Matematik
 19. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Kemahiran Hidup
 20. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Kemahiran Hidup
 21. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Geografi
 22. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Geografi
 23. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Bahasa Inggeris
 24. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek Bahasa Inggeris
 25. RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 2 Subjek Bahasa Melayu
 26. HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 2 Subjek  Bahasa Melayu
 Tingkatan 3: 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Moral
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Moral
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Moral
 RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Jasmani
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Jasmani
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Matematik
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Matematik
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Geografi
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Geografi
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Bahasa Inggeris
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Bahasa Inggeris 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Bahasa Cina
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Bahasa Melayu
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Bahasa Melayu
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Islam
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Islam
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Sejarah
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Sejarah
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Sivik
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Sivik
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Sains
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Sains
 PT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Seni
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 Subjek Pendidikan Seni
- See more at: http://www.sistemguruonline.my/2014/12/rpt-rancangan-pengajaran-tahunan_15.html#sthash.QuTRGaEg.dpuf


Tingkatan 4: 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Bahasa Inggeris
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Bahasa Inggeris 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Matematik Tambahan
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Matematik Tambahan
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Matematik
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Matematik 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Sains Sukan
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Sains Sukan 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Biologi
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Subjek Biologi 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Bahasa Melayu
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Bahasa Melayu 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Kimia
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Kimia 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Ekonomi Asas
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Ekonomi Asas 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Fizik
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Fizik 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Jasmani
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Jasmani 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Seni
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Seni 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Sivik
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Pendidikan Sivik 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Sains
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Sains 
RPT Rancangan Pengajaran Tahunan Tingkatan 4 Subjek Sejarah
HSP Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 Subjek Sejarah 
 Tingkatan 5: 0 comments:

ANDA PELAWAT YANG KE: